Миколаївський центр соціологічних досліджень

Соціологічні консультації

У книзі «Соціологія: словник термінів і понять» (Київ, 2006) соціологія визначається як «наука про загальні та специфічні закони й закономірності організації, функціонування й розвитку історично визначених соціальних систем, про механізми їх дії та форми прояву в діяльності людей, соціальних спільнот і суспільства в цілому, про особистість в її соціальних взаємодіях, про соціальне життя індивідів» (с. 142-143). В Навчально-науково-виробничій лабораторії «Миколаївський центр соціологічних досліджень» Чорноморського національного університету імені Петра Могили працюють висококваліфіковані фахівці в галузі соціології, що мають наукові ступені та вчені звання, є членами Соціологічної асоціації України. Співробітники Центру надають консультації з різноманітних питань соціологічної науки (як теоретичних, так і емпіричних).

За роки своєї роботи ННВЛ «Миколаївський центр соціологічних досліджень» накопичено значний досвід у проведенні соціологічних консультацій. Зокрема, до Центру звертаються представники громадських організацій на стадії подання заявок для отримання грантів (як українських, так і закордонних), адже часто донори вимагають проведення соціологічних досліджень в межах проектів. Співробітники Центру надають кваліфіковані консультації для громадських організацій м. Миколаєва з питань методології, методики та техніки проведення соціологічних досліджень. ННВЛ «Миколаївський центр соціологічних досліджень» ЧНУ ім. П.Могили пропонує підприємствам, організаціям, іншим зацікавленим особам з міста Миколаєва та інших міст України послуги з проведення соціологічних консультацій на госпдоговірній основі.