Миколаївський центр соціологічних досліджень

Маркетингові дослідження

У книзі «Соціологія: словник термінів і понять» (Київ, 2006) маркетингове дослідження визначається як «різновид соціологічного емпіричного дослідження, спрямованого на систематизований збір, відображення й аналіз фактографічної інформації щодо потреб, думок, мотивацій, ставлень, поведінки окремих осіб та організацій (суб’єктів економічної діяльності, державних установ тощо), пов’язаних з маркетингом, тобто всіма аспектами просування на ринку товарів і послуг» (с. 167-168). Маркетингове дослідження може проводитись з використанням різноманітних методів: опитування, спостереження, методу кабінетних досліджень та ін.; вибір методу дослідження залежить від його мети та завдань.

За роки своєї роботи Навчально-науково-виробничою лабораторією «Миколаївський центр соціологічних досліджень» Чорноморського національного університету імені Петра Могили накопичено значний досвід у проведенні маркетингових досліджень з використанням різноманітних методів, серед яких найбільш часто застосовувалися анкетне опитування, глибинне інтерв’ю та фокусоване групове інтерв’ю. Зокрема, щорічно Центром проводиться опитування студентів ЧНУ ім. П.Могили на тему їх задоволеності освітніми послугами, які вони отримують в університеті. ННВЛ «Миколаївський центр соціологічних досліджень» пропонує підприємствам, організаціям, іншим зацікавленим особам з міста Миколаєва та інших міст України послуги з проведення маркетингових досліджень на госпдоговірній основі.