Миколаївський центр соціологічних досліджень

Консультації профорієнтаційного спрямування

У книзі Н. О. Євдокимової, Л. А. Опанасенко та Н. Б. Іванцової «Психологічні основи професійного консультування» (Миколаїв, 2015) професійна консультація визначається як «взаємодія, співпраця клієнта і консультанта, які разом розглядають проблеми планування професійної діяльності клієнта і прагнуть знайти шляхи її вирішення. Метою профконсультації є прагнення до того, щоб клієнт навчився розуміти себе, свій стан, критично оцінювати свої професійні можливості, свідомо використовувати способи саморозвитку і здійснення позитивного впливу на свою життєву ситуацію» (с. 55). Професійне консультування проводиться з використанням різноманітних методів, серед яких вищезгадані автори виділяють:

За роки роботи працівниками Навчально-науково-виробничої лабораторії «Миколаївський центр соціологічних досліджень» Чорноморського національного університет імені Петра Могили накопичено значний досвід у проведенні професійних консультацій. Зокрема, співробітниками Центру проводяться професійні консультації для різних категорій клієнтів, а саме:

ННВЛ «Миколаївський центр соціологічних досліджень» ЧНУ ім. П.Могили пропонує підприємствам, організаціям, іншим зацікавленим особам з міста Миколаєва та інших міст України послуги з проведення професійних консультацій на госпдоговірній основі.