Миколаївський центр соціологічних досліджень

Статті

МІГРАЦІЙНІ НАМІРИ ОСВІЧЕНОЇ МОЛОДІ М. МИКОЛАЄВА: ДОСВІД СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
МІГРАЦІЙНІ НАМІРИ ОСВІЧЕНОЇ МОЛОДІ М. МИКОЛАЄВА: ДОСВІД СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

В даній статті аналізуються міграційні наміри української освіченої молоді на прикладі студентів ВНЗ м. Миколаєва, що є нині неабиякою гострою проблемою. Автор вважає, що, враховуючи існуючий стан справ у сфері молодіжної зайнятості, кризовий характер української економіки, падіння рівня життя населення, політичну нестабільність, невпевненість у завтрашньому дні, проблема трудової міграції та зміцнення трудоміграційних, в тому числі й еміграційних намірів освіченої молоді, наявність яких доводиться результатами наведених соціологічних досліджень, здійснених на базі Центру соціологічних досліджень ЧНУ ім. Петра Могили, найближчим часом не втратить своєї актуальності, зокрема, в плані загрози руйнування трудового потенціалу, людського капіталу країни, а також загрози соціальній безпеці.

Детальнiше...
КОРУПЦІЯ У ВИЩІЙ ОСВІТІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНИХ УЯВЛЕНЬ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ВНЗ ПІВДНЯ УКРАЇНИ
КОРУПЦІЯ У ВИЩІЙ ОСВІТІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНИХ УЯВЛЕНЬ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ВНЗ ПІВДНЯ УКРАЇНИ

В статті порівнюються соціальні уявлення студентів та викладачів вищих навчальних закладів Півдня України про корупцію у вищій освіті. Здійснено аналіз наукової літератури (психологічної, педагогічної, юридичної, економічної, соціологічної), присвяченої проблемі корупції в освіті. Викладено результати анкетних опитувань, проведених у грудні 2015 р. – січні 2016 р. співробітниками Чорноморського державного університету імені Петра Могили серед студентів та викладачів вищих навчальних закладів Півдня України. Наведено практичні рекомендації щодо антикорупційного виховання студентів та формування антикорупційної стратегії вищих навчальних закладів України.

Детальнiше...
«ГЛОБАЛІЗАЦІЯ» – «ІНТЕГРАЦІЯ» – «ГЛОБАЛІЗМ»: ДО ПИТАННЯ ПРО НЕОБХІДНІСТЬ УСУНЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ І ЗМІСТОВНИХ РОЗБІЖНОСТЕЙ
«ГЛОБАЛІЗАЦІЯ» – «ІНТЕГРАЦІЯ» – «ГЛОБАЛІЗМ»: ДО ПИТАННЯ ПРО НЕОБХІДНІСТЬ УСУНЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ І ЗМІСТОВНИХ РОЗБІЖНОСТЕЙ

В дослідженні акцентується увага на проблемі наявності в сучасній соціологічній літературі розбіжностей термінологічного, методологічного, змістовного характеру при аналізі глобалізаційних тенденцій. Ставиться питання про необхідність усунення вказаних розбіжностей і протиріч з метою досягнення більш високого рівня наукового аналізу.

Детальнiше...