Миколаївський центр соціологічних досліджень

Соціологічні дослідження

У книзі «Соціологія: словник термінів і понять» (Київ, 2006) конкретно-соціологічне дослідження визначається як «система логічно послідовних методологічних, методичних і організаційно-технічних процедур, спрямованих на одержання вірогідних даних про досліджуване явище та процес з метою їх наступного використання в управлінській практиці» (с. 142-143). Конкретно-соціологічне дослідження може проводитись з використанням різноманітних методів: опитування, спостереження, аналізу документів та ін.; вибір методу дослідження залежить від його мети та завдань.

За роки своєї роботи Навчально-науково-виробничою лабораторією «Миколаївський центр соціологічних досліджень» Чорноморського національного університету імені Петра Могили накопичено значний досвід у проведенні конкретно-соціологічних досліджень з використанням різноманітних методів, серед яких найбільш часто застосовувалися анкетне опитування, глибинне інтерв’ю та фокусоване групове інтерв’ю. Зокрема, щорічно Центром проводиться опитування громадської думки мешканців м. Миколаєва стосовно актуальних суспільно-політичних та соціокультурних питань функціонування міста та країни, результати яких можна подивитись тут https://chmnu.edu.ua/tsentr-sotsiologichnih-doslidzhen/. ННВЛ «Миколаївський центр соціологічних досліджень» ЧНУ ім. П.Могили пропонує підприємствам, організаціям, іншим зацікавленим особам з міста Миколаєва та інших міст України послуги з проведення соціологічних досліджень на госпдоговірній основі.