Миколаївський центр соціологічних досліджень

Соціально-психологічні дослідження

У книзі Н. О. Корягіної та О. В. Михайлової «Соціальна психологія: теорія і практика» (Москва, 2014) соціально-психологічне дослідження визначається як «вид наукового дослідження з метою встановлення в поведінці і діяльності людей психологічних закономірностей, обумовлених фактом включення в соціальні (великі і малі) групи, а також психологічних характеристик самих цих груп» (с. 124). Соціально-психологічне дослідження може проводитись з використанням різноманітних методів: опитування, спостереження, аналізу документів, тестування та ін.; вибір методу дослідження залежить від його мети та завдань.

За роки своєї роботи Навчально-науково-виробничою лабораторією «Миколаївський центр соціологічних досліджень» Чорноморського національного університету імені Петра Могили накопичено значний досвід у проведенні соціально-психологічних досліджень з використанням різноманітних методів, серед яких найбільш часто застосовувалися соціально-психологічне тестування та соціометрична діагностика. Зокрема, співробітниками Центру проводяться дослідження міжособистісного сприйняття у колективах (навчальних, трудових) з використанням наступних методик:

ННВЛ «Миколаївський центр соціологічних досліджень» ЧНУ ім. П.Могили пропонує підприємствам, організаціям, іншим зацікавленим особам з міста Миколаєва та інших міст України послуги з проведення соціально-психологічних досліджень на госпдоговірній основі.