Миколаївський центр соціологічних досліджень

Історія Центру

Історія Миколаївського центру соціологічних досліджень бере свій початок у 2007 році, що співпало із відкриттям у МДГУ ім. Петра Могили (нині – Чорноморський національний університет ім. Петра Могили) спеціальності «соціологія».  Керівником Центру стала декан створеного тоді ж факультету Людмила Анатоліївна Ляпіна, яка є членом правління Соціологічної асоціації України, і сам Центр було створено за підтримки Всеукраїнської соціологічної служби. До його складу увійшли провідні фахівці випускаючої кафедри соціології що вже мали досвід проведення емпіричних соціологічних досліджень з актуальної суспільної проблематики, а наукове керівництво здійснювала професор, завідувач кафедри соціології Ірина Альбертівна Мейжис. 

Якщо на початковому етапі діяльності Центру його завдання носили науково-навчальний характер, маючи на меті надання реальної практики студентам-соціологам,  тоді ще зовсім молодої спеціальності, то протягом кількох наступних років Центр вийшов на загальноміський рівень: починаючи з 2010 р. й до сьогодні зусиллями співробітників Центру та студентів-старшокурсників проводяться комплексні масштабні опитування громадської думки мешканців м. Миколаєва («омнібуси») з актуальних суспільно-політичних, соціально-економічних та соціокультурних проблем загальноукраїнського та міського значення, що одержують регулярне висвітлення у місцевій пресі. 

Загалом Центр виконує різноманітні замовлення на соціологічні дослідження, що надходять від ректорату та вченої ради університету (це, зокрема, щорічне опитування студентів університету за стандартизованою анкетою «Якість навчання», за підсумками яких керівництвом вишу приймаються відповідні заходи), громадських організацій міста, органів державної влади та місцевого самоврядування, бізнес-структур тощо. У 2011 – 2012 році було укладено довгострокову угоду з Миколаївським міськвиконкомом, згідно якої студенти старших курсів здійснюють на базі Центру соціологічні дослідження на актуальну для міста тематику в рамках своїх дипломних проектів, проходячи при цьому свою переддипломну практику у структурних підрозділах міськвиконкому. Плідною виявилася і співпраця Центру з провідною соціологічною службою м. Миколаєва Миколаївським центром вивчення громадської думки «Наваль-Експерт», який очолює відомий у місті та за його межами соціолог-практик Л. П. Білоконь. 

Серед останніх досліджень та проектів Центру – «Ставлення мешканців Миколаєва до існування стихійних ринків у місті» (за результатами соціологічного дослідження 2018 р.); «Ставлення громадян до проблеми безпритульних тварин» (за результатами соціологічного дослідження 2018 р.);  «Актуальні проблеми благоустрою міста» (моніторингові дослідження 2013–2017 рр.);  «Особистісний комфорт містян і задоволеність  життям у м. Миколаєві» (моніторингові дослідження 2013–2017 рр.);  Інтернет-опитування «Політичні настрої миколаївців» (жовтень 2017 р.).

Протягом останніх п’яти років Центр працював і продовжує працювати над державними грантовими проектами «Наукова розробка імплементації європейських соціокультурних та освітянських стандартів» та «Ефективне функціонування та розвиток регіонального соціокультурного середовища в умовах децентралізації як запорука національної безпеки України», забезпечуючи проведення польових емпіричних досліджень та обробку одержаних результатів.

Активну участь у роботі Центру протягом цих років брали Д. А. Локтіонова (керівник Центру у 2015–2018 рр.), Л. А. Калашнікова, В. О. Чорна, Н. В. Рожанська (нинішній керівник Центру), Б. Б. Бондарець та ін., які показали себе справжніми фахівцями-практиками. 

Отже, за роки існування Центром було проведено низку фахових емпіричних досліджень у різних сферах суспільного життя із охопленням широкого спектру питань та одержанням практично-значущих результатів.

Автор-укладач Фесенко А.М